Odškodnění zdravotní újmy

V současné uspěchané době dochází k bezpočtu událostí jako jsou dopravní nehody, pracovní úrazy a jiné zdravotní újmy, které mohou postihnout každého člověka, aniž by byl na to připraven a aniž by je sám zavinil. Jako pomoc se nabízí ideálně bezplatná poradna, která poskytuje i bezplatný informační servis a zastupování klienta v případech získávání odškodnění po dopravní nehodě, odškodnění při pracovním úrazu nebo získávání nároků při jiné zdravotní újmě.

Všechny tyto služby Vám může nabídnout náš neziskový Spolek na ochranu práv poškozených financovaný pouze z  grantů, sponzorských darů a dobrovolných finančních příspěvků od osob, které využili v minulosti pomoci našeho spolku.

Je opravdu nelehká a zároveň zdlouhavá cesta k tomu, aby postižená osoba získala všechny druhy náhrad, na které má ze zákona nárok. V případě náhrady škody při dopravní nehodě v pozici poškozeného je to především bolestné – nutný odborný lékařský posudek, který vyhotoví revizní lékař na náklady našeho spolku, dále existuje nárok na ušlý zisk, náhrada za ztížení společenského uplatnění, náhrada za trvalé následky úrazu, náhrady za léčbu, náhrady za léky, v případě nesamostatnosti poškozeného pak nárok na ošetřovné. Kromě výše uvedených náhrad v případě smrtelné dopravní nehody nebo těžkého zranění vznikají dále nároky pozůstalých na kompenzaci duševních útrap, nárok na pohřebné případně nároky nezaopatřených dětí na výživné apod.

Při uplatňování odškodnění pracovního úrazu platí podobná pravidla, rozdíl je v uplatňování náhrady za ušlý zisk, nemoc z povolání a náhrada za ztrátu na výdělku. Samozřejmě je nutné ihned po pracovním úrazu vyžadovat a zajistit u zaměstnavatele protokol o pracovním úrazu. Podrobnější informace získá každý zájemce buď telefonicky nebo vyplněním kontaktního formuláře.

 

 

   Dopravní nehody

    Pracovní úrazy

    Jiná zdravotní újma