Jak postupovat

Na tomto místě podrobně popíšeme, jak naše pomoc funguje, co Vám náš spolek může nabídnout v případě, že jste byli poškozeni na zdraví při dopravní nehodě, pracovním úrazu případně jste utrpěli jinou zdravotní újmu. Jakákoliv konzultace a komunikace je zdarma.

Postup řešení Vašeho problému je shrnut do 5 základních kroků:    

 

Vyplňte a zašlete nám formulář se základními údaji o Vašem případu – stručný popis zdravotní újmy, datum události, kontaktní údaje – především telefon a email. Na Vaše emaily jsme schopni reagovat do 60 minut od odeslání formuláře v běžné pracovní době. Bude Vám přidělen specialista, který má na starosti danou problematiku a bude Vás kontaktovat telefonicky. Je možné též využít naši infolinku na tel. čísle 722 357 765, kde Vám budou poskytnuty základní informace. Pokud nemáte zájem volat z mobilního telefonu a přejete si, aby Vás kontaktoval náš specialista, stačí zaslat krátkou SMS na tel. číslo 722 357 765 s žádostí o zpětné zavolání.

 

Náš specialista se svým týmem vyhodnotí poskytnuté údaje z formuláře a bude Vás telefonicky zpětně kontaktovat s podrobnějšími dotazy. Poté Vás budeme informovat o základních možnostech řešení případu, upřesníme požadavky a sdělíme Vaše možnosti. Pokud to bude nutné, vyžádáme si na základě Vámi udělené plné moci doklady od policie týkající se dané škodné události, Vaši lékařskou dokumentaci případně vyhotovíme potřebné odborné lékařské posudky. Vše s důrazem na ochranu Vašich osobních údajů.

Po provedené analýze Vaší situace Vám nabídneme komplexní řešení a rozsah nabízené pomoci. V případě, že máte nárok na odškodnění, pomůžeme Vám toto odškodnění získat, a to zcela bezplatně.

 

Nejpodstatnější je ale stanovení všech druhů finančního odškodnění, na které máte podle zákona nárok a o které je třeba usilovat. Můžeme Vám nabídnout právní zastupování při získávání těchto nároků díky spolupráci s advokáty PRO BONO, kteří mají s tímto druhem odškodnění mnohaleté zkušenosti. Vždy preferujeme dohodu s viníkem nebo pojišťovnou a mimosoudní vyrovnání. V případě nutnosti zahájení soudního sporu Vás dokážeme ve spolupráci s advokáty PRO BONO plně zastoupit a jednat ve Vašem zájmu. To vše zcela bezplatně.

 

V případě neúspěchu v mimosoudním nebo soudním řízení tak nebudete hradit žádné výdaje a v případě, že Vám jakkoliv pomůžeme (získáním odškodnění, úhradou léčby, příspěvkem na zajištění léčebných výloh, rehabilitační nebo kompenzační pomůcky, apod.), bude naší  jedinou odměnou Vaše spokojenost a radost, že jsme společně dokázali vyřešit Váš případ a navrátit Vás v co nejvyšší možné míře zpět do života. 

Náš spolek je založen na dobrovolné činnosti a součinnosti osob, které se již sami s tíživou situací spojenou se vznikem újmy na zdraví sami setkaly a mají tak zájem pomoci při řešení obdobné situace i ostatním poškozených.

Bezplatnost naší pomoci je tak zajištěna dílem osob dobrovolně a bezplatně spolupracujících s naším spolkem a dílem i díky finanční a věcné podpoře darů získávaných z veřejných zdrojů nebo od osob, které se rozhodly nám na naši činnost  dobrovolně z námi získaného odškodnění přispět.

TÍMTO DĚKUJEME VŠECH DÁRCŮM A SPONZORŮM

Poděkování všem dárcům a sponzorům