Odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění po dopravní nehodě

Velmi kratičký okamžik nepozornosti nebo jen kombinace nepříznivých okolností může změnit život člověka a v nejhorším případě mu ho i vzít. V případě této události způsobené cizím nebo jen částečným zaviněním existuje mnoho možností, jak získat odškodnění po dopravní nehodě nejen zdravotní újmy v podobě bolestného, tak i ztížení společenského uplatnění, náhradu za ztrátu výdělku v průběhu i po léčení atd. Není v silách člověka, který se do této tíživé životní situace dostal, aby bez předchozích zkušeností a znalostí celé problematiky byl schopen sám získat všechny druhy náhrad, které mu právem náleží jako odškodnění při dopravní nehodě. Uvědomme si, že pojišťovna vždy stojí na druhé straně, není v jejím zájmu informovat poškozeného o všech jeho nárocích a vždy bude hájit pouze své zájmy.

 

Vaše nároky na odškodnění po dopravní nehodě:

 • náhrada za způsobenou bolest, odškodnění bolesti při úrazu,
 • náhrada za ztížení společenského uplatnění a vzniklých trvalých následků,
 • odškodnění případných trvalých následků,
 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po skončení pracovní neschopnosti,
 • náhrada účelných nákladů spojených s léčbou (např. parkovné, cestovné k lékařům, zdravotní pomůcky, poplatky za léčebné pobyty atd.),
 • náhrada účelně vynaložených prostředků na ošetřovatelskou péči, a to i v případě jejího poskytnutí ze strany příbuzných nebo přátel bezplatně,
 • případě úmrtí blízkého člověka náhrada tzv. duševních útrap, uhrazení nákladů na pohřeb, náklady na výživu pozůstalých, apod.,
 • kompenzace škody na vozidle

 

 

Co pro Vás v těchto případech můžeme udělat?

 • kompletně Vás budeme zdarma informovat o možnostech finančního odškodnění zranění při dopravní nehodě,
 • podpoříme Vás po psychické stránce a budeme Vám oporou při řešení Vaší životní situace,
 • náš tým externích spolupracovníků s Vámi bude jednat citlivě, s pochopením a individuálně,
 • zajistíme potřebné znalecké posudky u soudního znalce,
 • po podepsání smlouvy o zastoupení Vás budeme zastupovat při získávání finančních náhrad u pojišťovny,
 • v případě soudního procesu pro Vás zajistíme zastoupení ze strany spolupracujících advokátů PRO BONO.
 • v případě zranění Vám nabídneme zdarma k používání zdravotnické přístroje a pomůcky potřebné pro kompenzaci zranění včetně konzultace o jejich používání,
 • pomůžeme Vám získat ze zdravotního pojištění potřebné zdravotnické pomůcky a náhradu nákladů na ně vynaložených,
 • v případě Vaší nepříznivé finanční situace Vám můžeme pomoci s úhradou nákladů na léčbu,
 • to vše zdarma, v případě získání finančního odškodnění Vám budeme vděčni za poskytnutý finanční dar pro další činnost našeho spolku.
 • pokud jste našli náš kontakt na sociálních sítích, je to díky našemu významnému podporovateli, provozovateli stránek www.fizzo.eu

 

Co by jste měli udělat Vy?

 • Především se obrátit na náš spolek s důvěrou v pozitivní vyřešení Vašeho problému.
 • V rámci svých možností zajistit co nejvíce dokumentace, především od policie, která dopavní nehodu vyšetřuje (např. protokol o dopravní nehodě, fotodokumentaci, výpovědi svědků, apod.), zdravotnického zařízení (lékařské zprávy ošetřujícího lékaře), posudkového lékaře případně materiály od pojišťovny.
 • Kontaktovat nás prostřednictvím SMS, telefonátu nebo formuláře níže.
 • Spolehnout se na naše bezplatné služby, psychologickou, materiální a právní pomoc.