Nepřehledná úhrada zdravotních pomůcek u Ústavního soudu.

Nepřehledná úhrada zdravotních pomůcek u Ústavního soudu.

V květnu letošního roku proběhlo u Ústavního soudu veřejné jednání podané skupinou senátorů na nepřehlednou úhradu zdravotních pomůcek ze strany zdravotních pojišťoven. Stížnost se týkala systému stanovování výše úhrad zdravotních a kompenzačních pomůcek, které si pojišťovny poněkud svévolným způsobem upravují a dle senátorů jsou tyto kroky a postupy protiústavní. Jádrem problému je sporná část zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.), kde se některé zdravotnické prostředky hradí ve výši 75 procent ceny „v provedení nejméně ekonomicky náročném“. Pojišťovna si sama zjišťuje cenu nejlevnějšího zdravotnického prostředku a od této ceny odvíjí maximální úhradu ostatních konkurenčních prostředků. Tímto způsobem dochází k diskriminaci pacientů s potřebou dražšího zdravotnického prostředku s podstatně lepšími vlastnostmi a přínosnějším léčebným efektem než u nejlevnějších variant.

Současná praxe úhrady zdravotnických prostředků funguje na principu poukazů, kdy lékař specialista předepíše danou pomůcku nebo prostředek z číselníku VZP, nechá jej ve většině případů schválit revizním lékařem a pacient si pomůcku vyzvedne ve zdravotnických potřebách. V číselníku však nejsou zařazeny všechny pomůcky nebo prostředky dostupné na trhu, protože proces zařazování je pro dovozce i výrobce nesmírně náročný a netransparentní, proto v číselníku chybí některé nové výrobky, jejich proces zařazení do číselníku trvá více než rok (v případě odmítnutí žádosti např. pro nepodstatné formální nedostatky i roky).

Na pozadí je zřejmá snaha pojišťovny ušetřit finanční prostředky za své pojištěnce a určovat si ceny hrazených zdravotnických pomůcek a prostředků na základě svého rozhodnutí, což je však proti Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod, viz nález Ústavního soudu. V tomto dokumentu je např. zmíněn případ pojištěnce, kdy pro jeho zdravotní újmu mu byla zdravotní pojišťovnou uhrazena polohovatelná postel ale již odmítnuta úhrada invalidního vozíku.

Tyto případy diskriminace pacientů ze strany zdravotní pojišťovny jsou poměrně časté a náš spolek pomáhá se získáváním pomůcek a přístrojů z veřejného zdravotního pojištění poškozeným klientům. Dokážeme po tuto přechodnou dobu zcela bezplatně zapůjčit potřebnou zdravotnickou pomůcku nebo přístroj. Dále poskytujeme našim klientům pomůcky nebo přístroje, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale dokáží výrazně podpořit a zlepšit celkovou léčbu – jedná se např. o inhalátor, kyslíkový generátor, elektrickou odsávačku, antidekubitní systém matrace + kompresor, chodítko, vycházkové hole apod. V případě zájmu můžeme klientovi zprostředkovat zakoupení těchto pomůcek za výrazně nižší ceny než tržní.