Úrazové pojištění pro odškodnění po autonehodě?

Úrazové pojištění pro odškodnění po autonehodě?

Je až s podivem, kolik osob v roli poškozeného si klade tuto zdánlivě jasnou otázku, na kterou téměř každý den musíme reagovat. Všechna vozidla musí být ze zákona pojištěno tzv. povinným ručením, nová vozidla, ale především vozidla pořízena na leasing, mají téměř vždy i havarijní pojištění. Pokud majitel nemá uzavřeno povinné ručení, pak v případě nehody škodu hradí Česká kancelář pojistitelů a následně ji po viníkovi nehody zpětně vymáhá.

Náhrada škody na vozidle jako majetková újma se v případě poškozeného hradí z pojistky viníka. Co když ale dojde ke zranění účastníka nehody v pozici poškozeného? Častý názor je ten, že pokud nemá poškozený uzavřené životní nebo zdravotní pojištění proti úrazu, pak nemá žádné nároky na odškodnění poškozeného zdraví po dopravní nehodě.

Naštěstí tomu tak opravdu není, poškozenému vzniká kromě náhrady škody na motorovém vozidle i tzv. náhrada za nemajetkovou újmu, která je vždy hrazena z povinného ručení viníka nehody. Do této kategorie patří především nárok na bolestné, náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, ošetřovné, náhrada za cestovné a léčení, v případě trvalých následků pak náhrada za ztrátu výdělku při invaliditě, náhrada za ztížení společenského uplatnění atd. V případě úmrtí poškozeného při dopravní nehodě vzniká pozůstalým nárok na úhradu pohřbu, na jednorázové odškodnění tzv. duševních útrap, na který mají nárok manžel, děti, rodiče nebo i jiné blízké osoby.

Z výše uvedeného je jasné, že běžný občan není schopen sám posoudit a pro sebe získat všechny druhy odškodnění, na které má v dané situaci ze zákona nárok. Proto je pro něj výhodné obrátit se na některý subjekt, který se danou problematikou zabývá a dokáže mu poskytnout informační servis jako je bezplatná poradna, ale též ho v případě získávání odškodného i zastupovat a kompletně pro něj zajistit všechny druhy náhrad.

Pokud se obrátíte na náš Spolek na ochranu práv poškozených, rádi Vám pomůžeme s vyřešením Vašeho problému a se získáním odškodného v maximální výši.