Odškodnění pracovního úrazu

Odškodnění pracovního úrazu

Pracovní úraz jistě není zdaleka vůbec příjemnou záležitostí v životě žádného zaměstnance. K pracovním úrazům dochází nejčastěji na pracovištích, kde je třeba dbát na zvýšenou opatrnost a bezpečnost práce především. K pracovnímu úrazu ovšem může dojít i v případě zdánlivě nenáročného povolání. Pokud tedy k pracovnímu úrazu dojde, je třeba urychleně řešit nejen lékařskou pomoc, ale především i odškodnění pracovního úrazu. Podle zákoníku práce je totiž každý zaměstnavatel a to bez ohledu na počet svých zaměstnanců, povinen platit zákonné pojištění zaměstnavatele konkrétní pojišťovně. V případě pracovního úrazu se tak naskýtá otázka, proč se mnohdy zaměstnanci se svým nadřízeným o odškodnění pracovního úrazu dohadují? Odpověď je prostá, k posouzení toho, zda se opravdu jednalo o pracovní úraz, který si zaměstnance nezavinil vlastní vinou, tedy nedbalostí a porušením některé z bezpečnostních povinností, je třeba brát v potaz také rozhodnutí zaměstnavatele, lékaře a v neposlední řadě i odpovědného subjektu, který musí prověřit veškeré okolnosti daného případu. V těchto případech vám nápomocnou ruku může podat náš spolek pro ochranu práv poškozených.

Odškodnění pracovního úrazu bez zbytečných útrap

Situace, kterou zaměstnanci velmi často prožívají po pracovním úraze, rozhodně není lehká. V těchto případech lidé ocení jakoukoliv formu pomoci a to především té psychické a v neposlední řadě i hmotné. Odškodnění pracovního úrazu se mnohdy může velmi nepříjemně protahovat a to především z toho důvodu, že hledisek, která se musí po samotném úrazu prověřit je celá řada. Náš spolek pro ochranu práv poškozených má ovšem vždy dveře otevřené a jakákoliv pomoc z naší strany směrem k poškozenému je samozřejmostí. Tým externích pracovníků, které máme k dispozici, se vám vždy bude snažit vyjít vstříc. Obraťte se proto na nás se svou plnou důvěrou a vězte, že řešení vaší situace bude nadosah.

Vaše nároky v případě pracovního úrazu

Pokud vás postihne pracovní úraz, máte bezpochyby nárok na finanční odškodnění. V případě, kdy zaměstnanci vzniknou v důsledku pracovního úrazu trvalé následky, má právo na náhradu ztráty takzvaného společenského uplatnění. Náhrady na ztrátu výdělku v době trvání pracovní neschopnosti i po ní, jsou samozřejmostí. Opomenout bychom neměli ani náklady, které souvisí s lékařským ošetřením pacienta či s újmou, která vzniká v mnoha případech i samotné rodině. V případě úmrtí se není nejspíše ani třeba bavit o nákladech na pohřeb, ujmu blízkých a náklady na hospodaření nejbližších pozůstalých. Pevně věříme, že zmíněné strasti týkající se pracovního úrazu nikoho z vás nepotkají, ovšem v opačném případě je náš spolek tím správným místem, které poslouží nejen jako zpovědnice, ale především i jako místo, kde kromě psychické a hmotné pomoci získáte zpět i svou naději v lepší zítřky.