Nemajetková újma

Velmi kratičký okamžik nepozornosti nebo jen kombinace nepříznivých okolností může změnit život člověka a v nejhorším případě mu ho i vzít. V případě této události způsobené cizím nebo jen částečným zaviněním existuje mnoho možností, jak získat odškodnění po dopravní nehodě nejen zdravotní újmy v podobě bolestného, tak i ztížení společenského uplatnění, náhradu za ztrátu výdělku v průběhu i po léčení atd. Není v silách člověka, který se do této tíživé životní situace dostal, aby bez předchozích zkušeností a znalostí celé problematiky byl schopen sám získat všechny druhy náhrad, které mu právem náleží jako odškodnění při dopravní nehodě. Uvědomme si, že pojišťovna vždy stojí na druhé straně, není v jejím zájmu informovat poškozeného o všech jeho nárocích a vždy bude hájit pouze své zájmy.

Vaše nároky na odškodnění po dopravní nehodě: