Naše poslání a pomoc

Členové a příznivci tohoto spolku se více než 20 let pohybují ve sféře zdravotnictví, nemocniční a sociální péče, výroby, nákupu a prodeje zdravotních přístrojů a pomůcek. Dále spolupracujeme s nejlepšími právními subjekty, které mají více než 15-ti letou praxi v oblasti odškodňování zdravotních, majetkových i nemajetkových újem a podporují náš spolek bezúplatně. Při naší činnosti se stále setkáváme s případy lidí, kteří se ne vlastní vinou díky zdravotní nebo jiné újmě ocitli ve složité životní situaci, kterou nedokáží sami vyřešit ať už z důvodu nevědomosti nebo nemohoucnosti. Díky dlouholetým zkušenostem máme široký přehled o všech možnostech, které lze využít pro pomoc osobám, které utrpěly zdravotní nebo jinou újmu. Našim posláním je poskytnout poškozeným podporu, konzultace, prosazení jejich práv, orientaci v problematice odškodňování újmy na zdraví a další služby pro získání jejich zákonných nároků na finanční odškodnění a kvalitní lékařskou, rehabilitační a případně i sociální péči.   

Možnosti našeho spolku při pomoci poškozeným

  • Bezplatná konzultace případu, posouzení zdravotní dokumentace, zajištění vypracování lékařských zpráv a odborných posudků potřebných pro uplatnění nároků na úhradu bolestného a ztížení společenského uplatnění.
  • Psychická podpora.
  • Zajištění pomoci při získávání zákonných nároků na úhradu újmy na zdraví.
  • Dle případu možnost bezplatného zapůjčení zdravotnické pomůcky nebo přístroje.
  • Pomoc při získání zdravotnického přístroje nebo pomůcky z veřejného zdravotního pojištění.
  • Spolupráce s veřejností, pořádání odborných přednášek a prezentací.