Odškodnění jiné zdravotní újmy

V dnešní hektické době existuje nepřeberné množství společenských, kulturních, sportovních i zábavných aktivit, při kterých může dojít k zdravotním úrazům a k poškození zdraví způsobené provozovatelem. Taktéž pád na zmrzlém chodníku může znamenat vážné poranění a komplikace. V případě takové události níže uvádíme jednotlivé možnosti náhrady škody na zdraví.

 

Vaše nároky při škodě na zdraví: 

 • náhrada za způsobenou bolest,
 • náhrada za ztížení společenského uplatnění a vzniklých trvalých následků,
 • odškodnění případných trvalých následků,
 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po skončení pracovní neschopnosti,
 • náhrada účelných nákladů spojených s léčbou (např. parkovné, cestovné k lékařům, zdravotní pomůcky, poplatky za léčebné pobyty atd.),
 • náhrada účelně vynaložených prostředků na ošetřovatelskou péči, a to i v případě jejího poskytnutí ze strany příbuzných nebo přátel bezplatně
 • náhrada za ztrátu důchodu,
 • náhrada nemajetné újmy, např. přetrvávající psychické problémy, duševní útrapy, apod.
 • v případě úmrtí blízkého člověka náhrada tzv. duševních útrap, uhrazení nákladů na pohřeb, náklady na výživu pozůstalých, apod.

 

Co pro Vás v těchto případech můžeme udělat?

 • kompletně Vás budeme zdarma informovat o možnostech finančního odškodnění,
 • podpoříme Vás po psychické stránce a budeme Vám oporou při řešení Vaší životní situace,
 • náš tým externích spolupracovníků s Vámi bude jednat citlivě, s pochopením a individuálně,
 • zajistíme potřebné znalecké posudky u soudního znalce,
 • po podepsání smlouvy o zastoupení Vás budeme zastupovat při získávání finančních náhrad u pojišťovny,
 • v případě soudního procesu pro Vás zajistíme zastoupení ze strany spolupracujících advokátů PRO BONO.
 • v případě zranění Vám nabídneme zdarma k používání zdravotnické přístroje a pomůcky potřebné pro kompenzaci zranění včetně konzultace o jejich používání,
 • pomůžeme Vám získat ze zdravotního pojištění potřebné zdravotnické pomůcky a náhradu nákladů na ně vynaložených,
 • v případě Vaší nepříznivé finanční situace Vám můžeme pomoci s úhradou nákladů na léčbu,
 • to vše zdarma, v případě získání finančního odškodnění Vám budeme vděčni za poskytnutý finanční dar pro další činnost našeho spolku.

 

Co by jste měli udělat Vy?

 • Především se obrátit na náš spolek s důvěrou v pozitivní vyřešení Vašeho problému.
 • V rámci svých možností zajistit co nejvíce dokumentace, především od policie, která dopavní nehodu vyšetřuje (např. protokol o dopravní nehodě, fotodokumentaci, výpovědi svědků, apod.), zdravotnického zařízení (lékařské zprávy ošetřujícího lékaře), posudkového lékaře případně materiály od pojišťovny.
 • Kontaktovat nás prostřednictvím SMS, telefonátu nebo formuláře níže.
 • Spolehnout se na naše bezplatné služby, psychologickou, materiální a právní pomoc.