Bolestné 2018

Bolestné, odškodnění bolesti

Každému, komu vznikla nemajetková (zdravotní) újma, má kromě jiného i nárok na odškodnění bolesti. Jedná se o složitou a komplexní problematiku, kterou může správně vyhodnotit pouze odborný znalec z oboru zdravotnictví. Jako podklad pro vypracování posudku na bolestné je třeba zajistit veškeré lékařské zprávy, které má poškozený k dispozici od svých ošetřujících lékařů.

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zrušil vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb, která přidělovala každé diagnóze určitý počet bodů, výsledný počet bodů každé diagnózy se násobil hodnotu 1 bodu ve výši 120,-Kč.

Od roku 2014 je výše bolestného určována dle tzv. Metodiky Nejvyššího soudu v ČR. Metodika obsahuje stejně jako zmiňovaná vyhláška katalog jednotlivých diagnóz, výše 1 bodu stanovila jako 1% z průměrné roční mzdy v ČR za rok předcházející vzniku škody. Výše jednoho bodu bolestného pro rok 2018 tak činí 295,04,-Kč

Níže jsou uvedeny hodnoty bodů bolestného za předchozí roky:

rok 2014 – 251,28,-Kč
rok 2015 – 256,86,-Kč
rok 2016 – 264,67,-Kč
rok 2017 – 275,89,-Kč
rok 2018 – 295,04,-Kč

Zaokrouhlení celkové hodnoty bolestného se provede ve vztahu k výsledné částce, nikoliv k hodnotě jednoho bodu. Je třeba zdůraznit, že bolestné lze vyčíslit až po stabilizaci bolesti. Náklady spojené s vypracování lékařského posudku na ohodnocení bolestného lze uplatnit vůči tomu, kdo bolest způsobil (obvykle pojišťovna viníka).

Při vzniku bolesti v důsledku pracovního úrazu se vychází z hodnoty bodu dle nařízení vlády 276/2015 Sb, § 3, který činí 250,-Kč.

Modelový příklad stanovení bolestného dle Metodiky (smyšlené údaje):
Poškozeného srazilo na jaře roku 2016 osobní vozidlo, když přecházel označený přechod pro chodce a v důsledku dopravní nehody utrpěl zlomeninu pravé kosti pažní, hmoždění pravého předloktí, zhmoždění pravé paže a zlomeninu pravé lopatky. Dle Metodiky je jeho nárok na bolestné určen následovně:

(kód S4224) zlomenina pravé kosti pažní – 50 bodů

(kód S501) zhmoždění pravého předloktí – 20 bodů

(kód S400) zhmoždění pravé paže – 20 bodů

(kód S 4210) zlomeninu pravé lopatky – 30 bodů

Celkem 120 bodů násobeno částkou 264,67,-Kč = 31.760,-Kč

Utrpěli jste zdravotní újmu a nevíte si rady? Odešlete vyplněný formulář, naši odborníci se s Vámi spojí a rádi Vám poradí další postup.