Bezplatná poradna

 • při odškodnění újmy na zdraví při dopravní nehodě, 

 • při odškodnění újmy na zdraví při pracovním úrazu,

 • pokud jste Vy nebo Vaši nejbližší příbuzní oběť trestného činu,

 • pokud se Vám přihodila újma na zdraví např. při sportovní aktivitě, společenských akcích, na veřejných místech apod.

Naše nezisková organizace má k dispozici tým spolupracovníků a právníků, který Vám pomůže v náročném procesu získávání podkladů při uplatňování odškodného, bude blízký radou při dalším postupu a poskytne Vám kompletní bezplatné poradenství.

 

Čím se lišíme od ostatních podobných subjektů?

 • Jsme nezisková organizace.

 • Bezplatná poradna při zranění, úrazu nebo jiné zdravotní újmě. 

 • Za naši pomoc nevyžadujeme fixní smluvní provizi.
 • Zajištění pomoci poškozeným osobám.

 • Bezplatné komplexní poradenství k Vašemu případu zdarma.

 

Naší motivací není honba za vytvářením zisku, ale skutečná komplexní pomoc poškozeným osobám v jejich nelehké životní situaci.

Nevyžadujeme fixní provizi za úspěšné odškodnění a v případě získání finančních náhrad přivítáme dobrovolný příspěvek na naši činnost a pomoc dalším poškozeným.

Kromě bezplatného poradenství, podpory a pomoci poškozeným zajišťujeme bezplatné zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek a pomoc při proplacení nákladů na jejich získání z veřejného zdravotního pojištění.

Nabízíme finanční pomoc s úhradou nákladů léčby.

 

S čím se na náš spolek můžete obrátit a jaké máte nároky při újmě na zdraví?

 • V případě autonehody odškodnění po dopravní nehodě

 • Ztížení společenského uplatnění v souvislosti se zraněním při dopravní nehodě a pracovním úrazu

 • Bolestné jako odškodnění bolesti po jakémkoliv úrazu

 • Náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti

 • Náklady za léčení, náklady za léky a zdravotní pomůcky, cestovné, osoba pečující o nemocného má nárok na ošetřovné

 • Pro zaměstnance náhrada za nemoc z povolání

 • Při tragické dopravní nehodě mají příbuzní nárok na náklady pohřbu a odškodnění za duševní útrapy

 

Děkujeme naši příznivcům a podporovatelům, kteří prapagují služby našeho Spolku na sociálních sítích, abychom byli vidět opravdu všude.