Dokážeme Vám opravdu komplexně pomoci

  • při odškodnění újmy na zdraví při dopravní nehodě, 

  • při odškodnění újmy na zdraví při pracovním úrazu,

  • pokud jste Vy nebo Vaši nejbližší příbuzní oběť trestného činu,

  • pokud se Vám přihodila újma na zdraví např. při sportovní aktivitě, společenských akcích, na veřejných místech apod.

Naše nezisková organizace má k dispozici tým spolupracovníků, který Vám pomůže v náročném procesu získávání podkladů při vymáhání odškodného, bude blízký radou při dalším postupu, poskytne Vám kompletní bezplatné právní poradenství a dokáže Vám zapůjčit a zprostředkovat zdravotnické pomůcky a pomoci s financováním nezbytné léčby.

 

Čím se lišíme od ostatních podobných subjektů?

  • Jsme nezisková organizace.

  • Bezplatná právní poradna při zranění, úrazu nebo jiné zdravotní újmě. 

  • Zajištění pomoci poškozeným osobám.

  • Zajištění bezplatného zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek.

  • Bezplatné poradenství.

  • Pomoc při proplacení nákladů.

 

Naší motivací není honba za vytvářením zisku, ale skutečná komplexní pomoc poškozeným osobám v jejich nelehké životní situaci.

Nevyžadujeme fixní provizi za úspěšné odškodnění a v případě získání odškodnění přivítáme dobrovolný příspěvek na naši činnost a pomoc dalším poškozeným.

Kromě bezplatného poradenství, podpory a pomoci poškozeným zajišťujeme bezplatné zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek a pomoc při proplacení nákladů na jejich získání z veřejného zdravotního pojištění.

Nabízíme finanční pomoc s úhradou nákladů léčby.